Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trump39748 SGWaAP
0.162Donald_Trump21010 SGWaAP
0.169Obama64381 SGWaAP
0.258Barack_Obama14949 SGWaAP
0.304Clintonová9587 SGWaAP
0.325Putin75673 SGWaAP
0.353Bush45320 SGWaAP
0.356Clinton10588 SGWaAP
0.364Hollande5899 SGWaAP
0.377Kerry6484 SGWaAP
0.384prezident_Barack14696 SGWaAP
0.393Baracka_Obama2007 SGWaAP
0.394Erdogan11211 SGWaAP
0.395Sarkozy13282 SGWaAP
0.399Netanjahu9223 SGWaAP
0.402Vladimir_Putin21318 SGWaAP
0.402Obamova_administratíva1885 SGWaAP
0.403George_Bush10698 SGWaAP
0.404Obamov4326 SGWaAP
0.404Bushova4456 SGWaAP