Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trojjediný1016 SGWaAP
0.195trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.383Božstvo1886 SGWaAP
0.400Boh1407708 SGWaAP
0.414Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.415trojjediný1256 SGWaAP
0.430Všemohúci8611 SGWaAP
0.440vtelené1788 SGWaAP
0.442Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.454Kristus313755 SGWaAP
0.459Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.460Duch_svätý56246 SGWaAP
0.463Otec142091 SGWaAP
0.466Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.466Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.472Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.476božia234147 SGWaAP
0.482Duch105340 SGWaAP
0.487Syn35038 SGWaAP
0.494eucharistické1497 SGWaAP
0.494Spasiteľ20871 SGWaAP