Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.083trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.330Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.341mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.347Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.351mierové_námestie3653 SGWaAP
0.360Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.385Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.392Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.396Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.407radničné_námestie2159 SGWaAP
0.417Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.433Námestie58800 SGWaAP
0.433Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.447námestie301334 SGWaAP
0.467františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.475Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.489rínok3546 SGWaAP
0.492Michalský5895 SGWaAP
0.494primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.508Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.514Kapitulský2609 SGWaAP
0.527Primaciálny_námestie1585 SGWaAP