Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trojičný497 SGWaAP
0.516svätá_Trojica7096 SGWaAP
0.528Trojica6867 SGWaAP
0.537trojičný910 SGWaAP
0.540Františkánsky2414 SGWaAP
0.549Morový_stĺp508 SGWaAP
0.550kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.559trojičné500 SGWaAP
0.566františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.569radničné_námestie2159 SGWaAP
0.570Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.578kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.579Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.580Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.581Radničný1131 SGWaAP
0.583trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.586trojičný_stĺp458 SGWaAP
0.593morový_stĺp1758 SGWaAP
0.595Kalvária11025 SGWaAP
0.596evanjelický_kostol14629 SGWaAP