Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trnávka12102 SGWaAP
0.337podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.339Prievoz2272 SGWaAP
0.339Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.372Vrakuňa22843 SGWaAP
0.373prievoz4232 SGWaAP
0.391Petržalka146042 SGWaAP
0.415Lamač22763 SGWaAP
0.419Karlova_ves23659 SGWaAP
0.434záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.442Vajnory22004 SGWaAP
0.450Bernolákovo22135 SGWaAP
0.450Kostolná5378 SGWaAP
0.461dunajská_Lužná11378 SGWaAP
0.465Ružinov79686 SGWaAP
0.466Rovinka3588 SGWaAP
0.471Dúbravka42289 SGWaAP
0.474Rusovce21239 SGWaAP
0.477Jarovce11422 SGWaAP