Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trinidad4432 SGWaAP
0.223Tobago1973 SGWaAP
0.325Antigua1441 SGWaAP
0.341Barbados2566 SGWaAP
0.372Jamajka10004 SGWaAP
0.413dominikánska_republika3455 SGWaAP
0.414Panama9531 SGWaAP
0.420Dominikánsky_republika3871 SGWaAP
0.421Kolumbia22960 SGWaAP
0.426Kostarika9099 SGWaAP
0.430Grenada1851 SGWaAP
0.431Chile12490 SGWaAP
0.433Guatemala7579 SGWaAP
0.442Honduras6275 SGWaAP
0.442Surinam1186 SGWaAP
0.454Peru21613 SGWaAP
0.464Senegal5734 SGWaAP
0.467Ekvádor10989 SGWaAP
0.468Mozambik3950 SGWaAP
0.469Uruguaj10332 SGWaAP
0.469Čile18997 SGWaAP
0.480Togo3063 SGWaAP
0.482Bolívia11310 SGWaAP
0.487San_Pedro1165 SGWaAP
0.487Fidži2914 SGWaAP
0.487San_Juan1924 SGWaAP
0.490Tonga1497 SGWaAP
0.494Gambia1545 SGWaAP
0.494Mexiko78990 SGWaAP
0.495Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.496Brazília94977 SGWaAP
0.502Nikaragua4345 SGWaAP
0.506Kapský_Mesto1561 SGWaAP
0.510Havana11803 SGWaAP
0.511Guyana2001 SGWaAP
0.512Palau1496 SGWaAP
0.513Barbuda463 SGWaAP
0.514Ghana8280 SGWaAP