Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trieda_SNP4397 SGWaAP
0.449Obranca_mier2873 SGWaAP
0.451Alejový1155 SGWaAP
0.462Kukučínova7939 SGWaAP
0.463Staničný2548 SGWaAP
0.484dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.490alejová1124 SGWaAP
0.493Toryský620 SGWaAP
0.505Mlynský5015 SGWaAP
0.508bajkalská5077 SGWaAP
0.508toryská864 SGWaAP
0.511sídlisko_KVP2300 SGWaAP
0.515Sídlisko6588 SGWaAP
0.518Kováčsky1494 SGWaAP