Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.167trianonská_mierová571 SGWaAP
0.239Trianonský783 SGWaAP
0.367trianonská1411 SGWaAP
0.456Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.480Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.529viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.545mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.548Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.576víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.587povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.591pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.591versaillská502 SGWaAP
0.604Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.619ČSR39747 SGWaAP
0.621dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.629konkordát1528 SGWaAP
0.635martinská_deklarácia1175 SGWaAP
0.639Clevelandský408 SGWaAP
0.640štátoprávne983 SGWaAP
0.644genocída_Armén656 SGWaAP
0.646okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.653vojsko_varšavská2697 SGWaAP
0.656vojsko_Varšavský2500 SGWaAP
0.661okupácia28497 SGWaAP
0.662anšlus731 SGWaAP
0.662černovská_tragédia525 SGWaAP
0.665Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.666Židovský_kódex514 SGWaAP
0.669iredenta742 SGWaAP
0.672iredentistická472 SGWaAP
0.673juhoslovanská_zväzová527 SGWaAP
0.677federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.679nacistické_Nemecko8112 SGWaAP