Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.167trianonská_mierová571 SGWaAP
0.239Trianonský783 SGWaAP
0.367trianonská1411 SGWaAP
0.456Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.480Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.529viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.545mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.548Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.576víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.587povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.591pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.591versaillská502 SGWaAP
0.604Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.619ČSR39747 SGWaAP
0.621dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.629konkordát1528 SGWaAP
0.635martinská_deklarácia1175 SGWaAP