Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trianonský783 SGWaAP
0.216trianonská1411 SGWaAP
0.233trianonská_mierová571 SGWaAP
0.239Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.441Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.449viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.493Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.526mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.534povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.541víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.566versaillská502 SGWaAP
0.572Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.606pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.614iredenta742 SGWaAP
0.632ČSR39747 SGWaAP
0.636Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.638konkordát1528 SGWaAP
0.644genocída_Armén656 SGWaAP
0.645územná_autonómia1241 SGWaAP
0.645okupácia28497 SGWaAP
0.654štátoprávne983 SGWaAP
0.654dohodová_mocnosť470 SGWaAP
0.657sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.658revizionizmus1308 SGWaAP
0.660revizionistická753 SGWaAP
0.660iredentistická472 SGWaAP
0.660nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.662anšlus731 SGWaAP
0.664anexia3250 SGWaAP
0.671mierová38527 SGWaAP
0.672martinská_deklarácia1175 SGWaAP
0.678podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.680štátoprávna1611 SGWaAP
0.680Clevelandský408 SGWaAP
0.681autonomista887 SGWaAP