Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trianonský783 SGWaAP
0.216trianonská1411 SGWaAP
0.233trianonská_mierová571 SGWaAP
0.239Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.441Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.449viedenská_arbitráž3728 SGWaAP
0.493Viedenský_arbitráž546 SGWaAP
0.526mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.534povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.541víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.566versaillská502 SGWaAP
0.572Pittsburský_dohoda768 SGWaAP
0.606pittsburská_dohoda1034 SGWaAP
0.614iredenta742 SGWaAP
0.632ČSR39747 SGWaAP
0.636Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.638konkordát1528 SGWaAP