Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trebišovský1123 SGWaAP
0.371trebišovská2694 SGWaAP
0.442Humenský2704 SGWaAP
0.470Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.471Michalovský2060 SGWaAP
0.472dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.474laborecká1980 SGWaAP
0.480Strážsky9709 SGWaAP
0.489sabinovská2520 SGWaAP
0.491Budovateľský1712 SGWaAP
0.492Hrnčiarsky2225 SGWaAP
0.503humenská7547 SGWaAP
0.503Vranovský3434 SGWaAP
0.511Alejový1155 SGWaAP
0.512Sečovce14096 SGWaAP
0.521Trebišov78388 SGWaAP
0.522Veľký_Kapušany8203 SGWaAP
0.526Ondavský730 SGWaAP
0.526Levočský2994 SGWaAP