Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Trebišov78388 SGWaAP
0.189Michalovce165562 SGWaAP
0.219Humenné166576 SGWaAP
0.237Sečovce14096 SGWaAP
0.242Snina70764 SGWaAP
0.249rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.250Sobrance20655 SGWaAP
0.252Stropkov49620 SGWaAP
0.252Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.253Rožňava92364 SGWaAP
0.255Vranov79733 SGWaAP
0.255Sabinov44079 SGWaAP
0.256Kráľovský_Chlmec5979 SGWaAP
0.284Topľa52321 SGWaAP
0.287stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.289Svidník67541 SGWaAP
0.299Bardejov113057 SGWaAP
0.305Veľký_Kapušany8203 SGWaAP
0.315Krompachy22566 SGWaAP
0.319Strážsky9709 SGWaAP
0.320Gelnica23184 SGWaAP
0.321Lučenec114897 SGWaAP
0.324Lipany26610 SGWaAP
0.334Veľký_Krtíš21881 SGWaAP