Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tržnica1556 SGWaAP
0.266tržnica30134 SGWaAP
0.552Michalský5895 SGWaAP
0.552Cvernovka2957 SGWaAP
0.558cvernovka3675 SGWaAP
0.564kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.578Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.579mierové_námestie3653 SGWaAP
0.580Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.585Staromestský3732 SGWaAP
0.586primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.588Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.588Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.589vajnorská7108 SGWaAP
0.595OC_Galéria1045 SGWaAP
0.595medická_záhrada1757 SGWaAP
0.598Radnica2981 SGWaAP
0.598Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.601mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.601michalská3431 SGWaAP