Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Továrenský1432 SGWaAP
0.362Cintorínsky1965 SGWaAP
0.403Budovateľský1712 SGWaAP
0.418Agátový817 SGWaAP
0.435Obranca_mier2873 SGWaAP
0.442tehelná1608 SGWaAP
0.443Kukučínova7939 SGWaAP
0.453Staničný2548 SGWaAP
0.459mlynská4633 SGWaAP
0.461Tehelný1345 SGWaAP
0.463Pekársky548 SGWaAP
0.464mlynská_niva3108 SGWaAP
0.466Mlynský_niva3209 SGWaAP
0.471vajnorská7108 SGWaAP
0.471Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.471Štefánikova24133 SGWaAP
0.471Mostný1790 SGWaAP