Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Topľa52321 SGWaAP
0.088Vranov79733 SGWaAP
0.269Snina70764 SGWaAP
0.271Stropkov49620 SGWaAP
0.281Humenné166576 SGWaAP
0.284Trebišov78388 SGWaAP
0.312Cirocha9565 SGWaAP
0.313stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.317Sabinov44079 SGWaAP
0.326Žiar94467 SGWaAP
0.330Bebrava36857 SGWaAP
0.340Svidník67541 SGWaAP
0.344Strážsky9709 SGWaAP
0.346Bánovce56101 SGWaAP
0.351Bodva20280 SGWaAP
0.358Medzilaborce30551 SGWaAP
0.362Lipany26610 SGWaAP
0.368Sobrance20655 SGWaAP
0.369Hron117025 SGWaAP
0.370Sečovce14096 SGWaAP
0.372Vranovský3434 SGWaAP
0.376Pavlovce4531 SGWaAP
0.380Veľký_Kapušany8203 SGWaAP