Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tomášovo1185 SGWaAP
0.340Petrovo3089 SGWaAP
0.409Matúšovo611 SGWaAP
0.448Jánovo1772 SGWaAP
0.463Pavlovo2674 SGWaAP
0.486Jozefovo753 SGWaAP
0.517Štefanovo443 SGWaAP
0.532Janovo451 SGWaAP
0.566Ježišovo38510 SGWaAP
0.569manželkino923 SGWaAP
0.569bratovo1516 SGWaAP
0.571otcovo8833 SGWaAP
0.586Máriino3779 SGWaAP
0.596ženino1377 SGWaAP
0.606novozákonné722 SGWaAP
0.609biblické12886 SGWaAP
0.612Evino731 SGWaAP
0.624moje734723 SGWaAP
0.627mužovo2435 SGWaAP
0.630majstrovo634 SGWaAP
0.631dcérino1091 SGWaAP