Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Togo3063 SGWaAP
0.268Senegal5734 SGWaAP
0.294Kamerun7906 SGWaAP
0.307Ghana8280 SGWaAP
0.364pobrežie_Slonovina1859 SGWaAP
0.365Pobrežie_slonovina1805 SGWaAP
0.378Burkina921 SGWaAP
0.380Mozambik3950 SGWaAP
0.386pobrežie_slonovina1679 SGWaAP
0.391Pobrežie_Slonovina2103 SGWaAP
0.393Benin2442 SGWaAP
0.393Angola7602 SGWaAP
0.398Gambia1545 SGWaAP
0.398Honduras6275 SGWaAP
0.403Nigéria18023 SGWaAP
0.415Alžírsko13945 SGWaAP
0.431Gabon1465 SGWaAP
0.433Burundi2863 SGWaAP
0.437Tanzánia7222 SGWaAP
0.449Surinam1186 SGWaAP
0.450Uganda11130 SGWaAP
0.451Uruguaj10332 SGWaAP
0.453Guinea8994 SGWaAP
0.455Tobago1973 SGWaAP