Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tiso32737 SGWaAP
0.417Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.445Hitler54756 SGWaAP
0.446Tuka5001 SGWaAP
0.476Husák14245 SGWaAP
0.490ľudák3807 SGWaAP
0.494ľudácky1786 SGWaAP
0.500Tisový951 SGWaAP
0.504Stalin32834 SGWaAP
0.509Beneš14436 SGWaAP
0.510Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.511klérofašistický914 SGWaAP
0.511ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.524Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.556vojnový_zločinec5979 SGWaAP
0.564deportácia_Žid1893 SGWaAP