Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.191atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.194tichý_oceán4589 SGWaAP
0.260Indický_oceán5307 SGWaAP
0.267Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.317Pacifik8223 SGWaAP
0.339indický_oceán2871 SGWaAP
0.351karibské_more1468 SGWaAP
0.355Karibský_more1201 SGWaAP
0.360východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.361prieliv6709 SGWaAP
0.381pobrežie107140 SGWaAP
0.382južný_Pacifik750 SGWaAP
0.385severný_Atlantik1289 SGWaAP
0.389západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.396záliv33873 SGWaAP
0.398súostrovie13629 SGWaAP
0.398Atlantik17125 SGWaAP
0.402oceán74494 SGWaAP
0.412pevnina26992 SGWaAP
0.417Mexický_záliv5096 SGWaAP
0.422severovýchodné_pobrežie1074 SGWaAP
0.425severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.427atlantické_pobrežie826 SGWaAP