Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tibor_Cabaj982 SGWaAP
0.367Miroslav_Číž1282 SGWaAP
0.387Tomáš_Galbavý1280 SGWaAP
0.397Sergej_kozlík1338 SGWaAP
0.402Pavol_Hrušovský13283 SGWaAP
0.428Katarína_Tóthová2120 SGWaAP
0.464Gábor_Gál3273 SGWaAP