Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Text12472 SGWaAP
0.505text892806 SGWaAP
0.514Editor2660 SGWaAP
0.543Autor19312 SGWaAP
0.547Odkaz5401 SGWaAP
0.569Textový1836 SGWaAP
0.620Preklad3487 SGWaAP
0.631Formát1449 SGWaAP
0.632editor40347 SGWaAP
0.634Poznámka2711 SGWaAP
0.640Obsah9729 SGWaAP
0.640Literatúra3610 SGWaAP
0.646Fotografia4411 SGWaAP
0.653abstrakt11418 SGWaAP
0.653Súbor2195 SGWaAP
0.661Obraz6429 SGWaAP
0.663Titulný550 SGWaAP
0.663Zvuk2080 SGWaAP
0.666Ilustrácia886 SGWaAP
0.668Slovník2822 SGWaAP