Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Teodor10329 SGWaAP
0.360Július60517 SGWaAP
0.384Rudolf87494 SGWaAP
0.384Viliam58135 SGWaAP
0.387Jozef757102 SGWaAP
0.390Vojtech47245 SGWaAP
0.390Anton131324 SGWaAP
0.392Gustáv13932 SGWaAP
0.398Štefan306491 SGWaAP
0.399Karol176736 SGWaAP
0.405Eduard41538 SGWaAP
0.412Emil53536 SGWaAP
0.418Stanislav117207 SGWaAP
0.423Eugen24110 SGWaAP
0.426František265170 SGWaAP
0.427Alexander134204 SGWaAP
0.428Andrej190401 SGWaAP
0.430Ľudovít74043 SGWaAP
0.435Kornel5377 SGWaAP
0.435Viktor85529 SGWaAP
0.436Gregor43424 SGWaAP
0.437Koloman9239 SGWaAP
0.444Imrich45405 SGWaAP
0.445Ladislav194069 SGWaAP
0.445Gabriel72274 SGWaAP