Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Temno411 SGWaAP
0.402temno9252 SGWaAP
0.538Temnota1378 SGWaAP
0.558temnota44014 SGWaAP
0.575Temný5577 SGWaAP
0.605Impérium1706 SGWaAP
0.638temná57637 SGWaAP
0.648Antikrist3883 SGWaAP
0.653padlý_anjel3214 SGWaAP
0.666Satan19195 SGWaAP
0.677Večnosť868 SGWaAP
0.677Lucifer3851 SGWaAP
0.681Ríša1413 SGWaAP
0.682temno1705 SGWaAP
0.685démonická3761 SGWaAP