Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Temný5577 SGWaAP
0.433Temnota1378 SGWaAP
0.511Potter21405 SGWaAP
0.517čarodej4876 SGWaAP
0.529temný42011 SGWaAP
0.537čarodejník29810 SGWaAP