Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tekov7585 SGWaAP
0.402Hont6820 SGWaAP
0.430Hontiansky3288 SGWaAP
0.444Komjatice7861 SGWaAP
0.457Hrušov11941 SGWaAP
0.459Novohrad10349 SGWaAP
0.469hontianska2409 SGWaAP
0.472Žitava17971 SGWaAP
0.485Rybník3287 SGWaAP
0.487Pukanec2906 SGWaAP
0.487Vieska5959 SGWaAP
0.491hontiansky1138 SGWaAP
0.492Šurany33435 SGWaAP
0.502Podlužany5198 SGWaAP
0.505Zemplín26664 SGWaAP
0.508Myjava72711 SGWaAP
0.509Levice130081 SGWaAP
0.509Jedľový_Kostoľany799 SGWaAP
0.512Turiec50969 SGWaAP
0.515Tvrdošovce6600 SGWaAP
0.518Želiezovce12537 SGWaAP
0.520Palárikovo12718 SGWaAP
0.523Kosihy3661 SGWaAP
0.523Šahy14767 SGWaAP
0.523jedľový_Kostoľany797 SGWaAP
0.524Jarok3052 SGWaAP
0.524Trávnica1999 SGWaAP
0.525Seč1746 SGWaAP
0.526hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.526Krupina34205 SGWaAP