Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tekov7585 SGWaAP
0.402Hont6820 SGWaAP
0.430Hontiansky3288 SGWaAP
0.444Komjatice7861 SGWaAP
0.457Hrušov11941 SGWaAP
0.459Novohrad10349 SGWaAP
0.469hontianska2409 SGWaAP
0.472Žitava17971 SGWaAP
0.485Rybník3287 SGWaAP
0.487Pukanec2906 SGWaAP
0.487Vieska5959 SGWaAP
0.491hontiansky1138 SGWaAP
0.492Šurany33435 SGWaAP
0.502Podlužany5198 SGWaAP