Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Technický_univerzita14091 SGWaAP
0.328Strojnícky_fakulta2888 SGWaAP
0.332TUKE7426 SGWaAP
0.336strojnícka_fakulta4402 SGWaAP
0.379Fakulta_elektrotechnika3274 SGWaAP
0.383prírodovedecká_fakulta8005 SGWaAP
0.385UPJŠ18876 SGWaAP
0.408Prírodovedecký_fakulta5940 SGWaAP
0.412STU48797 SGWaAP
0.414Fakulta57230 SGWaAP
0.432univerzita541774 SGWaAP
0.443Univerzita18916 SGWaAP
0.452fakulta199887 SGWaAP
0.466Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.470Elektrotechnický_fakulta1300 SGWaAP
0.476PF_UPJŠ1835 SGWaAP
0.488Univerzita_Matej5846 SGWaAP
0.490Stavebný_fakulta2098 SGWaAP
0.492univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.499katedra105195 SGWaAP
0.502Katedra31518 SGWaAP
0.503elektrotechnická_fakulta2052 SGWaAP