Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tanzánia7222 SGWaAP
0.211Namíbia3813 SGWaAP
0.231Keňa29867 SGWaAP
0.232Mozambik3950 SGWaAP
0.254Zambia3836 SGWaAP
0.261Botswana2762 SGWaAP
0.285Etiópia14068 SGWaAP
0.293Uganda11130 SGWaAP
0.303Indonézia27622 SGWaAP
0.310Bolívia11310 SGWaAP
0.317Laos4809 SGWaAP
0.331Srí_Lanka14893 SGWaAP
0.332Senegal5734 SGWaAP
0.333Gambia1545 SGWaAP
0.335Ekvádor10989 SGWaAP
0.337Peru21613 SGWaAP
0.337Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.340Malawi3140 SGWaAP
0.341Sudán12918 SGWaAP
0.341Guatemala7579 SGWaAP
0.344Ghana8280 SGWaAP
0.346Kambodža11843 SGWaAP
0.347Filipíny20239 SGWaAP
0.348Nepál15039 SGWaAP
0.349Guinea8994 SGWaAP