Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Taliansko310649 SGWaAP
0.172Španielsko207032 SGWaAP
0.203Portugalsko79466 SGWaAP
0.237Francúzsko376707 SGWaAP
0.243Belgicko87645 SGWaAP
0.291Holandsko128655 SGWaAP
0.305Nemecko603262 SGWaAP
0.337Slovinsko80021 SGWaAP
0.341Bulharsko90408 SGWaAP
0.344Grécko216454 SGWaAP
0.364Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.370Litva46038 SGWaAP
0.375Rumunsko116902 SGWaAP
0.380Argentína52043 SGWaAP
0.386Luxembursko25876 SGWaAP
0.388Rakúsko298290 SGWaAP
0.396Írsko91483 SGWaAP
0.412Chorvátsko136871 SGWaAP
0.414Švédsko125486 SGWaAP
0.416Poľsko370602 SGWaAP
0.419Albánsko25340 SGWaAP
0.421Turecko161488 SGWaAP
0.424Dánsko78320 SGWaAP
0.424Nórsko86347 SGWaAP
0.441Lotyšsko43996 SGWaAP