Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tajomník404 SGWaAP
0.560tajomník66290 SGWaAP
0.571Podpredseda1008 SGWaAP
0.580Predseda910 SGWaAP
0.597Delegát510 SGWaAP
0.600Štatutárny490 SGWaAP
0.601Vedúci3015 SGWaAP
0.611Viceprezident517 SGWaAP
0.613Člen935 SGWaAP
0.624Sekretariát2446 SGWaAP
0.628Riaditeľ3392 SGWaAP
0.632Dozorný697 SGWaAP
0.640Zástupca1251 SGWaAP
0.663tajomníčka9637 SGWaAP
0.667Recenzent533 SGWaAP
0.670revízna_komisia6173 SGWaAP
0.672Ing127740 SGWaAP
0.674mandátová641 SGWaAP
0.675kvestor1559 SGWaAP