Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tajomník404 SGWaAP
0.560tajomník66290 SGWaAP
0.571Podpredseda1008 SGWaAP
0.580Predseda910 SGWaAP
0.597Delegát510 SGWaAP
0.600Štatutárny490 SGWaAP
0.601Vedúci3015 SGWaAP
0.611Viceprezident517 SGWaAP
0.613Člen935 SGWaAP
0.624Sekretariát2446 SGWaAP
0.628Riaditeľ3392 SGWaAP
0.632Dozorný697 SGWaAP
0.640Zástupca1251 SGWaAP