Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000TT20710 SGWaAP
0.449BA93120 SGWaAP
0.465KE26033 SGWaAP
0.471BB58089 SGWaAP
0.519PB13593 SGWaAP
0.549MT15582 SGWaAP
0.555SC21507 SGWaAP
0.558zv18441 SGWaAP
0.595NR31125 SGWaAP
0.626TR7041 SGWaAP
0.643RS45848 SGWaAP
0.647KM9834 SGWaAP
0.649RR11471 SGWaAP