Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Tón648 SGWaAP
0.613Kontrast426 SGWaAP
0.636Zvuk2080 SGWaAP
0.651Melódia1008 SGWaAP
0.692Hlas8707 SGWaAP
0.707poltón1904 SGWaAP
0.707Budík617 SGWaAP
0.714Zvukový1118 SGWaAP
0.715Mikrofón434 SGWaAP
0.715Obraz6429 SGWaAP
0.721Efekt1363 SGWaAP
0.722menuet742 SGWaAP
0.726Pauza510 SGWaAP
0.726tón201102 SGWaAP
0.728Signál800 SGWaAP
0.733vyzváňací_tón908 SGWaAP
0.734Vlna4336 SGWaAP
0.736Jemný879 SGWaAP
0.738vyzváňací478 SGWaAP
0.739dvojhlas765 SGWaAP
0.740Pulz430 SGWaAP