Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Téma4695 SGWaAP
0.495Prednáška2755 SGWaAP
0.516Problematika1944 SGWaAP
0.518téma1235365 SGWaAP
0.538Úvod2616 SGWaAP
0.561Zhrnutie1262 SGWaAP
0.562tematický_celok10288 SGWaAP
0.573Prierezový958 SGWaAP
0.578Obsahový_štandard2211 SGWaAP
0.589Práca38801 SGWaAP
0.600tematický_okruh7915 SGWaAP
0.604Úloha6354 SGWaAP
0.607Prezentácia3972 SGWaAP
0.616Záver9008 SGWaAP
0.617Výchova3162 SGWaAP
0.617Otázka5310 SGWaAP
0.620Diskusia11727 SGWaAP
0.621Metóda7160 SGWaAP
0.622Literatúra3610 SGWaAP
0.627Komunikácia1494 SGWaAP
0.627Aktuálny5718 SGWaAP
0.629Tematický863 SGWaAP
0.632Teória2887 SGWaAP
0.636Predstavenie1882 SGWaAP