Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Táňa_Rosová1155 SGWaAP
0.306Tatiana_Rosová2073 SGWaAP
0.382Radoslav_Števčík1057 SGWaAP
0.417Rudolf_Kusý1850 SGWaAP
0.436Dušan_Pekár1164 SGWaAP
0.445Vladimír_Bajan4557 SGWaAP
0.451Andrej_Ďurkovský8056 SGWaAP
0.456Ivo_Nesrovnal7946 SGWaAP
0.483Milan_Ftáčnik14446 SGWaAP
0.535Ľubomír_Andrassy4440 SGWaAP
0.544Slavomír_Drozd436 SGWaAP
0.572staré_Mesto33333 SGWaAP