Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Szabóová3536 SGWaAP
0.243Vargová12323 SGWaAP
0.269Tóthová14255 SGWaAP
0.277Nagyová10512 SGWaAP
0.305Horváthová12910 SGWaAP
0.322Balážová11275 SGWaAP
0.328Nováková9904 SGWaAP
0.332Poláková7462 SGWaAP
0.336Gajdošová7381 SGWaAP
0.342Šimková6608 SGWaAP
0.345Nemcová4403 SGWaAP