Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.144biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.198Biskupský_synoda598 SGWaAP
0.337Synoda1403 SGWaAP
0.355synoda21520 SGWaAP
0.445synodálne648 SGWaAP
0.458generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.458synodálna910 SGWaAP
0.473apoštolská_exhortácia2332 SGWaAP
0.501synodálny_otec1677 SGWaAP
0.515diecézna_synoda644 SGWaAP
0.518exhortácia2118 SGWaAP
0.533rímska_kúria2823 SGWaAP
0.546generálna_kapitula1385 SGWaAP
0.547pápež_František47550 SGWaAP
0.547biskupská_konferencia11137 SGWaAP
0.549svätý_Otec74820 SGWaAP
0.552plenárne_zasadanie2725 SGWaAP
0.566koncilové518 SGWaAP
0.570kardinál101854 SGWaAP
0.575kongregácia25107 SGWaAP
0.577generálna_kongregácia1209 SGWaAP
0.577koncilový2337 SGWaAP
0.585synodálny605 SGWaAP
0.586eucharistický_kongres1764 SGWaAP
0.587Rímsky_kúria765 SGWaAP
0.593apoštolský_stolec529 SGWaAP
0.601konkláve6737 SGWaAP
0.603Kongregácia7697 SGWaAP
0.608katechéza18459 SGWaAP
0.613evanjelizácia22920 SGWaAP
0.614svätá_stolica24445 SGWaAP
0.615plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.617koncil23984 SGWaAP