Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Synoda1403 SGWaAP
0.188synoda21520 SGWaAP
0.287biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.337Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.451synodálne648 SGWaAP
0.457synodálna910 SGWaAP
0.461Biskupský_synoda598 SGWaAP
0.481exhortácia2118 SGWaAP
0.496synodálny_otec1677 SGWaAP
0.506biskup286883 SGWaAP
0.514apoštolská_exhortácia2332 SGWaAP
0.517synodálny605 SGWaAP
0.519biskupská_konferencia11137 SGWaAP
0.519episkopát1716 SGWaAP
0.519koncilový2337 SGWaAP
0.535koncil23984 SGWaAP
0.545diecézna_synoda644 SGWaAP
0.562kardinál101854 SGWaAP
0.575katechéza18459 SGWaAP
0.576kongregácia25107 SGWaAP
0.577pastiersky_list6237 SGWaAP