Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Syn35038 SGWaAP
0.204Otec142091 SGWaAP
0.284Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.305Boh1407708 SGWaAP
0.321Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.323Ježiš486700 SGWaAP
0.329boží_Syn11793 SGWaAP
0.337Kristus313755 SGWaAP
0.341Spasiteľ20871 SGWaAP
0.343jednorodený2317 SGWaAP
0.347nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.375Duch105340 SGWaAP
0.375Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.396Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.403trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.414Všemohúci8611 SGWaAP
0.415Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.426Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.426Kristova37397 SGWaAP
0.434Duch_svätý56246 SGWaAP
0.434Pán39835 SGWaAP
0.435Otcov4563 SGWaAP
0.437vtelené1788 SGWaAP