Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sviečkový_manifestácia669 SGWaAP
0.166sviečková_manifestácia2714 SGWaAP
0.290sviečková_demonštrácia895 SGWaAP
0.485Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.547nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.554černovská_tragédia525 SGWaAP
0.589okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.601Jan_Palach1608 SGWaAP
0.604Silvester_Krčméry1471 SGWaAP
0.606sviečkový_pochod654 SGWaAP
0.617Pražský_jar3653 SGWaAP
0.623pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.633obrodný_proces1904 SGWaAP
0.641komunistický_režim23926 SGWaAP
0.641zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.643protikomunistická1082 SGWaAP
0.644spomienkové7389 SGWaAP
0.644komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.645disent4359 SGWaAP