Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Svidník67541 SGWaAP
0.209Stropkov49620 SGWaAP
0.213Humenné166576 SGWaAP
0.229Snina70764 SGWaAP
0.242Bardejov113057 SGWaAP
0.246stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.254Medzilaborce30551 SGWaAP
0.284Sabinov44079 SGWaAP
0.289Trebišov78388 SGWaAP
0.313Michalovce165562 SGWaAP
0.315Vranov79733 SGWaAP
0.324Lipany26610 SGWaAP
0.336Prešov605005 SGWaAP
0.340Topľa52321 SGWaAP
0.344Kežmarok92871 SGWaAP
0.355Sobrance20655 SGWaAP
0.387Strážsky9709 SGWaAP
0.387Sečovce14096 SGWaAP
0.410rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.412Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.414Tvrdošín30468 SGWaAP
0.433Rožňava92364 SGWaAP