Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.319Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.364Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.370Hurban15758 SGWaAP
0.383Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.408štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.410Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.427Štúr34337 SGWaAP
0.432národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.436Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.442Vajanský19332 SGWaAP
0.442Martin_Rázus4907 SGWaAP
0.442dejateľ6570 SGWaAP
0.446Francisci6950 SGWaAP
0.449Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.454Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.457Kukučín8782 SGWaAP
0.457štúrovec8822 SGWaAP
0.462Milo_Urban1829 SGWaAP
0.464národovec10698 SGWaAP
0.469Jonáš_Záborský2646 SGWaAP
0.470Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.476Štúrov4963 SGWaAP