Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.384trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.396Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.451Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.461mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.464Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.468Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.496Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.507Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.520mierové_námestie3653 SGWaAP
0.524Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.528námestie301334 SGWaAP
0.535Námestie58800 SGWaAP
0.535primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.540radničné_námestie2159 SGWaAP
0.542Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.547františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.558Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.568hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.569pešia_zóna36938 SGWaAP
0.572Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.573župné_námestie1291 SGWaAP
0.574Amfiteáter1889 SGWaAP