Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Surinam1186 SGWaAP
0.334Gambia1545 SGWaAP
0.336Guyana2001 SGWaAP
0.389Senegal5734 SGWaAP
0.395Mozambik3950 SGWaAP
0.402Bissau534 SGWaAP
0.405Guinea8994 SGWaAP
0.422Peru21613 SGWaAP
0.425Ekvádor10989 SGWaAP
0.431Tanzánia7222 SGWaAP
0.438Svazijsko676 SGWaAP
0.438Tobago1973 SGWaAP
0.441Zambia3836 SGWaAP
0.442Trinidad4432 SGWaAP
0.442Kolumbia22960 SGWaAP
0.444Angola7602 SGWaAP
0.447Honduras6275 SGWaAP
0.448Bolívia11310 SGWaAP
0.449Togo3063 SGWaAP
0.449Ghana8280 SGWaAP
0.449Kostarika9099 SGWaAP
0.457Namíbia3813 SGWaAP
0.461Rovníkový_Guinea495 SGWaAP
0.461Barbados2566 SGWaAP
0.463Mikronézia704 SGWaAP