Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.084stvoriteľ26133 SGWaAP
0.228Boh1407708 SGWaAP
0.293Všemohúci8611 SGWaAP
0.388všemohúci10916 SGWaAP
0.397Otec142091 SGWaAP
0.409stvorenstvo5104 SGWaAP
0.415Syn35038 SGWaAP
0.417nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.425Tvorca2005 SGWaAP
0.436Stvorenie4683 SGWaAP
0.439stvoriteľská1199 SGWaAP
0.439Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.440trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.442Trojjediný1016 SGWaAP
0.443Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.447boží175585 SGWaAP
0.448Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.459boh268574 SGWaAP
0.460stvorenie85874 SGWaAP
0.466Božstvo1886 SGWaAP