Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stupava35766 SGWaAP
0.225Malacky92870 SGWaAP
0.285svätý_Jur7169 SGWaAP
0.286Svätý_Jur7028 SGWaAP
0.298Pezinok114485 SGWaAP
0.331Lamač22763 SGWaAP
0.335Senec99308 SGWaAP
0.345záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.346Hlohovec84655 SGWaAP
0.352dunajská_Lužná11378 SGWaAP
0.356Bernolákovo22135 SGWaAP
0.358Šenkvice10871 SGWaAP
0.359Veľký_Leváre5434 SGWaAP
0.369Holíč39659 SGWaAP
0.379Viničný2760 SGWaAP
0.381borinka2367 SGWaAP
0.392Vajnory22004 SGWaAP
0.394záhorská_ves4338 SGWaAP