Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stuart6924 SGWaAP
0.233John161282 SGWaAP
0.250Stephen20788 SGWaAP
0.264Smith37332 SGWaAP
0.265Brian24482 SGWaAP
0.272Andrew26942 SGWaAP
0.273William45051 SGWaAP
0.275Clark10991 SGWaAP
0.275Neil9345 SGWaAP
0.278Ian21505 SGWaAP
0.280Adams8809 SGWaAP
0.285Bruce12175 SGWaAP
0.288Taylor21887 SGWaAP
0.289Jonathan17546 SGWaAP
0.289Hugh10688 SGWaAP
0.290Gary17893 SGWaAP
0.290George60671 SGWaAP
0.294Stewart8284 SGWaAP
0.298Malcolm8234 SGWaAP
0.308Scott33683 SGWaAP