Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stručný2401 SGWaAP
0.553Podrobný2778 SGWaAP
0.558Zhrnutie1262 SGWaAP
0.595Vznik2489 SGWaAP
0.596Publikácia412 SGWaAP
0.604Úvod2616 SGWaAP
0.607Vybraný4386 SGWaAP
0.607Monografia624 SGWaAP
0.608História4950 SGWaAP
0.610stručná19739 SGWaAP
0.611Názov22988 SGWaAP
0.614Krátky13037 SGWaAP
0.618Prednáška2755 SGWaAP
0.620Prehľad13526 SGWaAP
0.629Literatúra3610 SGWaAP
0.635Charakteristika2838 SGWaAP
0.638Prezentácia3972 SGWaAP
0.640stručná_charakteristika6784 SGWaAP
0.641Aktuálny5718 SGWaAP
0.642Dôležitý2376 SGWaAP
0.642Predstavenie1882 SGWaAP
0.645Obsah9729 SGWaAP
0.650Systematický768 SGWaAP
0.651Textový1836 SGWaAP
0.653Analytický1361 SGWaAP