Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stropkov49620 SGWaAP
0.157Snina70764 SGWaAP
0.195Humenné166576 SGWaAP
0.209Svidník67541 SGWaAP
0.211Sabinov44079 SGWaAP
0.217Vranov79733 SGWaAP
0.218stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.230Lipany26610 SGWaAP
0.232Bardejov113057 SGWaAP
0.241Medzilaborce30551 SGWaAP
0.252Trebišov78388 SGWaAP
0.260Michalovce165562 SGWaAP
0.271Topľa52321 SGWaAP
0.297Sobrance20655 SGWaAP
0.304Sečovce14096 SGWaAP
0.327Strážsky9709 SGWaAP
0.334Veľký_Šariš12217 SGWaAP
0.337Kežmarok92871 SGWaAP
0.359rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.371Rožňava92364 SGWaAP